Zesumme Mënschen hëllefen.

31 Mai 2021

Mir wëllen heimat eise méi wéi 1.400 Benevollen a 14.100 Donateuren e ganz grousse Merci ausdrécke fir hier Ënnerstëtzung wärend dem Mois du Don vun dësem Joer.

Zesummen ass et eis elo gelongen 851.421€ ze sammelen déi et eis an den nächste Méint wäerten erlabe weiderhin de Mënschen an der Nout ze hëllefen.

Villmools Merci.

#HëlleftEisHëllefen #MoisDuDon2021