علانیه در رابطه با استفاده از اطلاعات شخصی

به عنوان شخصی که از خدمات صلیب سرخ لوکزامبورگی بهره‌مند می‌شود، شما باید اطلاعات شخصی خود را با ما به اشتراک بگذارید. صلیب سرخ لوکزامبورگی به رعایت حریم خصوصی شما و حفاظت از اطلاعات شخصی شما اهمیت زیادی می‌دهد. این اطلاعیه برای آگاهی شما از استفاده‌ای که از اطلاعات شخصی جمع‌آوری شده توسط ما صورت می‌گیرد، و حقوقی که شما دارید، طراحی شده است

چرا اطلاعات شما را پردازش می کنیم؟

ااطلاعات شخصی شما از طریق سازمان اجتماعی لوکزامبورگ (لیسکو-LISKO) به منظور ارائه خدمات در مواردی که شما با ما تماس گرفته اید از جمله کمک فردی به منظور تسهیل پذیرش در محیط جدید؛ کمک یا راهنمایی در چهارچوب مراحل اداری؛ کمک برای دسترسی به مسکن یا حفظ مسکن مناسب ومدیریت بودجه استفاده می‌شوند. همچنین، از اطلاعات شما جهت آمارگیری و در رویدادهای آگاهی‌بخشی نیز استفاده می‌شود.

چه نوع اطلاعاتی جمع آوری می شوند؟

مطابق با قانون، صلیب سرخ لوکزامبورگ تنها اطلاعاتی را که برای انجام خدمات خود لازم دارد جمع آوری می کند. این اطلاعات معمولا همان هایی هستند که شما در اختیار ما گذاشته اید. ممکن است در مدت ارتباط شما با صلیب سرخ لوکزامبورگ، اطلاعات دیگری تهیه یا جمع آوری شوند. عمده اطلاعات جمع آوری شده عبارتند از:

اطلاعات شما برای چه مدت نگهداری می شوند؟

اطلاعات شما به مدت لازم برای دستیابی به هدفی که برای آن جمع آوری شده اند، و حداکثر تا دو سال پس از بسته شدن پرونده شما نگهداری می شوند.

داده های شما در اختیار چه کسانی قرار می گیرند؟

داده های شما به صورت محرمانه نگهداری می شوند و تنها در صورت لزوم و مطابق با قانون در اختیار اشخاص ثالث قرار می گیرند. اشخاص ثالث ممکن است بخش های دیگری از صلیب سرخ لوکزامبورگ، افراد مسئول در مراقبت از شما، همچنین ارائه دهندگان خدمات، به ویژه سازمان هایی باشند که صلیب سرخ برای انجام دادن خدمات خاصی استخدام کرده است.

حقوق شما چیست؟

مطابق با قانون شما از حقوق زیر برخوردار هستید:

در موارد خاص و مطابق با شرایط تعیین شده در قانون شما می توانید از حقوق زیر نیز استفاده کنید:

برای هرگونه سوال درباره نحوه پردازش داده ها یا استفاده از حقوقتان، می توانید با مسئول حفاظت از داده ها در صلیب سرخ لوکزامبورگ تماس بگیرید:

صلیب سرخ لوکزامبورگ  Croix-Rouge luxembourgeoise

حفاظت از داده ها  Protection des données

آدرس: 44 , boulevard Joseph II ; BP 404 L-2014 Luxembourg

ایمیل: rgpd@croix-rouge.lu

به منظور تطابق هر چه بهتر با مقررات موجود، متعهد می شویم این اطلاعیه را هر بار که لازم باشد بروز کنیم.