2755

Formation animateur de colonies (texte en luxembourgeois)

Moniteur an den Vakanzkolonien vun der Croix-Rouge!

Motivéiert! Engagéiert! Voller Energie! Maach eng interessant Formatioun mat an gëff och du Moniteur an den Vakanzkolonien vun der Croix-Rouge. An interesséiert Frënn hues du och nach? Mellt iech einfach un! Mir freeën eis op iech!

 

Programm vun de Formatiounen 2016/2017

Programme formation animateur 2016-2017 (PDF – 283 Kb)

Struktur vun der Formatioun

D’Formatioun “Aide-animateur” an “Animateur” ass an 3 Etapen agdeelt:

 • « Aide-animateur d’activités de loisirs Brevet B »
 • « Animateur d’activités de loisirs Brevet C »
 • d’Weiderbildung (Brevet E+F)

Konditiounen fir d’Formatioun fir den Brevet B « aide-animateur » unzefänken:

 • Mindestens 15 Joër al sin

Konditiounen fir den Brevet B « aide-animateur » ze kréien:

 • Kenneléier-Weekend (au choix )
 • 2 Formatiounsweekender (au choix)
 • 1 Formatiounswoch « aide-animateur » (au choix)
 • Vakanzaktivitéit vun mindestens 10 Deeg

Konditiounen fir d’Formatioun fir den Brevet C « animateur » ze kréien:

 • Mindestens 16 Joër al sin
 • Eng ofgeschlossen Formatioun « aide-animateur d’activités de loisirs »
 • 3 Formatiounsweekender (au choix )
 • 1 Formatiounswoch « animateur »
 • 1 Vakanzaktivitéit vun mindestens 10 Deeg

Weiderbildung:

D’Weiderbildung (Brevet D+E+F) riicht sech un Leit, déi eng ofgeschlossen Formatioun als « animateur » hun. Weider Detailer zu den Modalitéiten vun der Weiderbildung kritt dir gären op Ufro. Selbstverständlech steet et jiderengem fräi méi Formatiounsweekender an -wochen matzemaachen, wéi dat am Kader vum Brevet verlaangt as.

 

 

Wou kann ech mech mellen?

Bass du interesséiert um Moniteursjob, un enger Formatioun, oder un deenen zwee? Da ruff eis un um Telefonsnummer 2755-6205, oder schéck eis en Email.

 

Wéi al muss ee sinn?

Fir als Moniteur un enger Vakanzekolonie deelzehuelen, muss du mindestens 16 Joer hunn. Vu 16 Joer u kann’s du dech ëm Kanner vun 4 bis 7 Joer bekëmmeren. Wann d’Kanner respektiv déi Jugendlech méi al sinn, läit de Mindestalter vum Moniteur tëscht 17 an 21 Joer. Un der Formatioun kann ee vu 15 Joer un deelhuelen.

 

Präisser vun der Formatioun

Souwäit net anescht matgedeelt, kaschten d’Formatiounen 15,- Euro den Dag. (e Weekend dauert vun Samschdes nomëttes bis Sonndes nomëttes an zielt als 1 Dag). Andeems du un enger Kolonie deel hëls, kriss du de Präis vun der Formatioun erëm.

 

Méi Informatiounen zu aneren Bénévolat-Méiglechkeeten fir Jugendlecher ënnert www.fraiwellechwell.lu.

 

 

 

Votre opinion nous intéresse. C’est pourquoi nous mettons à votre disposition une boîte à suggestions par laquelle vous pourrez nous transmettre vos questions, requêtes ou toute suggestion pouvant nous aider à faire mieux encore.

 

 

↑ Top